Συχνές Ερωτήσεις
 • Πότε θα είναι έτοιμη η παραγγελία μου;
  Από την στιγμή που συμφωνήσουμε στο τελικό έντυπο (στήσιμο μακέτας, διορθώσεις), η παραγγελία σας θα εκτελεστεί εντός 2-3 εργάσιμων ημερών.
 • Σε ποια μορφή να στείλω τη μακέτα μου;
  Το αρχείο πρέπει να σταλθεί σε οποιοδήποτε αρχείο Adobe (pdf, psd, ai) και εαν επιθυμείτε επεξεργασία αυτού πρέπει να είναι "ανοιχτό".
 • Ποιες είναι οι συνηθισμένες διαστάσεις χαρτιού;
  Α0 118.9 cm x 84.1 cm
  A1 84.1 cm x 59.4 cm
  A2 59.4 cm x 42 cm
  A3 42 cm X 29.7 cm
  A4 29.7 cm x 21 cm
  A5  21 cm x 14.8 cm
  A6 14.8 cm x 10.5 cm
  Φάκελοι αλληλογραφίας 11 cm x 23 cm
  Φάκελοι Α4 29.7cm x 21 cm
  Επαγγελματικές Κάρτες 8.5 cm x 5.5 cm • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Όροι Σύμβασης – Σημαντικές Πληροφορίες

   
  1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
  Ο Πελάτης πρέπει να στείλει στην SELLA PRINTS σε ηλεκτρονική μορφή τη μακέτα για την παραγγελία του. Το αρχείο πρέπει να σταλεί σε οποιοδήποτε αρχείο της Adobe (pdf, psd, ai) και εάν επιθυμεί επεξεργασία αυτού πρέπει να είναι «ανοιχτό».
  Στην περίπτωση που ο Πελάτης παραδίδει υλικό για να γίνει δημιουργικό:
  • Το κείμενο προς διόρθωση (δοκίμιο παραλληλισμού) να αντιπαρατίθεται με το χειρόγραφο για την αποφυγή παράλειψης στίχων ή και παραγράφου. Η ευθύνη για παράλειψη διορθώσεων (ακόμα και σε αυτονόητα λάθη) βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη και όχι την Εταιρεία.
  • Ως δοκίμιο παραλληλισμού ορίζεται το τελικό δοκίμιο που παράγεται από το ατελιέ της Εταιρείας, και όχι το κείμενο που παραδίδει ο Πελάτης στην Εταιρεία (χειρόγραφο, ηλεκτρονικό, φυσική μακέτα, κλπ.). Εξαιρούνται τα κλειστά αρχεία που συνοδεύονται από ψηφιακό ή αναλογικό δοκίμιο. Στον τομέα της εκτύπωσης, χρωματικό δοκίμιο δεν αποτελεί εκτύπωση Laser, Inkjet κλπ., παρά μόνο ένα πιστοποιημένο δοκίμιο.
  • Για την έναρξη υλοποίησης της παραγγελίας του ο Πελάτης θα πρέπει να στείλει απαντητικό μέιλ/φαξ το τελικό δοκίμιο πριν την παράδοση στο ατελιέ ή να αποστέλλει την έγκριση μαζί με το δοκίμιο ηλεκτρονικά με e-mail.
  • Η Εταιρεία SELLA PRINTS διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί το λογότυπο ή το site της στο παραγόμενο έντυπο, σε διακριτικό σημείο του εντύπου εφόσον έχει υπάρξει γραπτή συμφωνία με τον Πελάτη.
  • Η Εταιρεία SELLA PRINTS δεν φέρει καμία ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που προσκομίζει ο Πελάτης.

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Τροποποιήσεις ή ακυρώσεις από την πλευρά του Πελάτη δεν γίνονται δεκτές όταν έχει αρχίσει η εκτύπωση των προϊόντων από την Εταιρεία. Σε περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησης, μπορεί να γίνει δεκτή τροποποίηση, με χρέωση και παράδοση της έως τότε παραχθείσας εργασίας.
   
   
  1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  Τα προϊόντα είναι παραδοτέα στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφέρονται για λογαριασμό και με ευθύνη του Πελάτη, εκτός εγγράφου συμφωνίας ή σύμβασης.
   

  1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
  Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την παραλαβή, την ποιότητα, την ποσότητα και την αξία των προϊόντων πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα τεκμαίρεται ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν ανεπιφύλακτα, ακόμη κι αν δεν υπογράφηκε το συνοδευτικό στοιχείο από τον Πελάτη για οποιοδήποτε λόγο.

    
  1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ
  • Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί στο Δελτίο Παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής, εκτός αν αυτό ρητά αναγράφεται στο Δελτίο Παραγγελίας.
  • Κάθε καταβολή χρημάτων αποδεικνύεται μόνο με ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη της Εταιρείας ή, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, με τραπεζική απόδειξη κατάθεσης στο λογαριασμό της Εταιρείας με σχετική αναφορά του εξοφλούμενου τιμολογίου σε αυτήν.
   
 • Τι σημαίνει GSM; Ποιά GSM ή ποιο βάρος χαρτιού να χρησιμοποιήσω;
  Ο όρος GSM ή τα γραμμάρια για κάθε χαρτί που χρησιμοποιείται σε κάθε εκτύπωση είναι ορολογία που τυπογράφοι και γραφίστες έχουν υοθετήσει για να ξεχωρίζουν διάφορους τύπους χαρτιών.
   
  GSM είναι ένα ακρωνυμο που αντιπροσωπεύει γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο (Grams per Square Meter). Πολύ απλά, επιτρέπει στους αγοραστές και τους προμηθευτές εκτύπωσης εκτύπωσης να γνωρίζουνε ακριβώς για την ποιότητα του χαρτιού για κάθε παραγγελία . Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός GSM, τόσο βαρύτερο το χαρτί. Όντας συγκεκριμένοι για τα γραμμάρια του χαρτιού δίχνετε μία πιο επαγγελματική προσέγγιση, από το να ζητάτε απλά ένα χοντρό ή λεπτό χαρτί.
   
  Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν τάσεις όταν πρόκειται για GSM. Αν κοιτάτε γύρω από ένα μεγάλο αριθμό προμηθευτών εκτύπωσης, όπως η SELLA PRINTS, θα παρατηρήσετε ότι ορισμένα πάχη χαρτιού χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Αν και οποιοδήποτε πάχος χαρτιού είναι διαθέσιμο, θα βρείτε πιο συχνά : 53gsm, 100gsm, 125gsm, 120gsm, 150gsm, 250gsm, 300gsm και 350gsm. Η τάση αυτή ισχύει σε όλα τα έντυπα προϊόντα μας φυλλάδια, αφίσες, φέιγ φολάν (flyers), επαγγελματικές κάρτες, αυτοκόλλητα, προσκλήσεις, επιστολόχαρτα, μενού/κατάλογοι, ημερολόγιαλογιστικά μηχανογραφικά και λίγο πολύ σε κάθε τυπωμένο προϊόν που μπορείτε να σκεφτείτε .
   
   
  GSM στην πράξη: τι πάχος χαρτιού μπορείτε να περιμένετε;
   
  Ποιό πάχος του χαρτιού χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας; Ως εταιρεία γνωρίζουμε ότι επιλέγοντας ένα βάρος χαρτιού χωρίς επαφή και η αίσθηση του χαρτιού μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό. Εάν δεν είστε σε βιασύνη για την εκτύπωση σας, τότε παρακαλούμε να μας επισκευφθεί ή να σας επισκευθούμε εμείς και να δείτε το ευρύ φάσμα χαρτιών που διαθέτουμε. Αν είστε σε βιασύνη, αφήστε εμάς να μεταφράσουμε αυτούς τους φαινομενικά αυθαίρετους αριθμούς, σε χαρτί ανάλογα με τη παραγγελία σας:
   
  35gsm - 55gsm: Αυτό είναι πράγματι πολύ λεπτό χαρτί . Οι περισσότερες εφημερίδες συνήθως θα εκτυπώνονται σε αυτό το πάχος χαρτιού. Έπίσης σε αυτό το πάχος είναι τα αυτογραφικά χαρτιά για μηχανογραφικά έντυπα.
   
  80gsm - 100gsm : Αυτό είναι το βάρος του χαρτιού εκτυπωτή οικιακής χρήσης. Αυτό το είδος χαρτιού χρησιμοποιήται σε επιστολόχαρτα, συνταγολόγια και μπλοκ σημειώσεων.
   
  115gsm - 150gsm : Αυτή η σειρά GSM καλύπτει το πάχος χαρτιού από αφίσες που θα βρείτε σε τοίχους, καφετέριες, bar κ.λπ. αυτά τα χαρτιά έχουν αρκετή αντοχή και χαμηλό κόστος θα τα έχετε συναντήσει σε αρκετα flyers ή παρόμοια διαφημιστικά φυλλάδια.
   
  200gsm - 300gsm: Αυτή η σειρά GSM θα καλύψει τα περισσότερα από έντυπα, είναι ανθεκτικό μπορούν να πλαστικοποιηθούν και να αυξήσουν την αντοχή και το κύρος τους. 
   
  300gsm - 400gsm : Αυτά τα γραμμάρια χρησιμοποιούνται ουσιαστικά στις επαγγελματικές κάρτες, μενού εστιατορίων, προσκλήσεις, premium φυλλάδια

 • Τι είναι ψηφιακή και τι λιθογραφική ή offset εκτύπωση;
  Αυτοί οι δύο όροι αφορούν τις δύο βασικές τεχνικές εκτύπωσης / διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία εκτύπωσης. Και οι δύο προσφέρουν πλέον ίδια ποιότητα εκτύπωσης με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης.

             Ψηφιακή εκτύπωση παίρνει τις ψηφιακές πληροφορίες σε μορφή αρχείων σχεδιασμού ( PDF, PSP, AI, PNGs κλπ ), μετατρέποντας το σχέδιο σε ένα "χάρτη εκτύπωσης" και στη συνέχεια τοποθετεί το μελάνι απευθείας επάνω στο χαρτί. Η ψηφιακή εκτύπωση είναι ουσιαστικά η ίδια βασική τεχνική διαδικασία που χρησιμοποιείται και στους εκτυπωτές DeskJet σας που χρησιμοποιούμε και σπίτι μας... οι εμπορικούς εκτυπωτές κάνουν ακριβώς το ίδιο σε υψηλότερο επίπεδο εκτύπωσης!
   
              Λιθογραφία είναι μια εντελώς διαφορετική μέθοδο εκτύπωσης. Το σχέδιο που στέλνετε στην μηχανή offset είναι πραγματικά χαραγμένο πάνω σε μια μεταλλική πλάκα (τσίγκος). Η πλάκα στη συνέχεια καλύπτεται με μελάνι και αποτυπώνεται πάνω στο χαρτί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης αφήνοντας ένα σχεδόν τέλειο αντίγραφο του σχεδίου σας. 
   
              Γιατί έχουμε δύο διαφορετικές τεχνικές εκτύπωσης αφού το αποτελέσμα είναι ουσιαστικά το ίδιο; Η απάντηση είναι απλή, για την τιμή. Η ψηφιακή εκτύπωση έχει ουσιαστικά δεν έχει κανένα κόστος προετοιμασίας. Η λιθογραφική εκτύπωση από την άλλη πλευρά έχει μεγάλο κόστος προετοιμασίας λόγω των τσίγνων που αναφέραμε παραπάνω. Έτσι, εάν επρόκειτο να εκτυπώσετε 100 φυλλάδια Α5 θα ήταν πολύ πιο αποδοτικό να χρησιμοποιούν ψηφιακές εκτυπώσεις, λόγω του μειωμένου κόστους προετοιμασίας. Ωστόσο, η ψηφιακή εκτύπωση είναι μια πιο δαπανηρή διαδικασία εκτύπωσης όταν αφορά ποσότητα, έτσι όταν είναι περισσότερα τεμάχια πηγαίνουμε στην λιθογραφική εκτύπωση.
   
              Αξίζει να σημειωθεί ότι η λιθογραφία είναι μια πολύ πιο αργή διαδικασία από την ψηφιακή εκτύπωση , κυρίως λόγω της απαιτούμενης προεργασίας, η SELLA PRINTS προσφέρει παράδοση σε 4-5 ημέρες στην λιθογραφική εκτύπωση, ενώ για στην ψηφιακή εκτύπωση η παράδοση γίνεται μέσα σε 2-4 ημέρες.
Προσφορές